EN

Vijesti

Sudjelovali smo na konferenciji "Rodni jaz u plaćama - nova rješenja za stari problem"

Sudjelovali smo na konferenciji "Rodni jaz u plaćama - nova rješenja za stari problem"

 

Na poziv udruge CESI sudjelovali smo na konferenciji "Strategije za smanjenje rodnog jaza u plaćama". Konferencija se održala u prostorima predstavništva Europske komisije u Zagrebu, u organizaciji CESI i projektnih partnera, uz podršku Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, gospođe Višnje Ljubičić. Tema konferencije bila je usmjerena, kako i sam naslov kaže, na pitanje rodne nejednakosti plaća u EU, koja je kao tema stekla određenu važnost u javnosti, u medijima i u istraživačkim diskursima. No, statistike o razlikama u plaćama između muškaraca i žena pokazuju da još mnogo toga treba biti učinjeno kako bi se omogućilo učinkovito poboljšanje. Stoga je projekt, u sklopu kojeg je bila organizirana i ova konferencija, pokrenut u više zemalja kako bi se razvile neke konkretne strategije za rješavanje ovog problema.

Ključne teme konferencije bile su usmjerene na aktivnosti koje će projekt uključivati, od istraživanja, umrežavanja, uzajamnog učenja, provedbe inicijativa, aktivnosti podizanja svijesti i strategija širenja utjecaja, do praktične razmjene znanja između svih ključnih dionika s ciljem kreiranja novih rješenja za stari problem.

Gender Pay Gap inače je transnacionalni projekt koji se financira iz programa PROGRESS Europske Unije, čija je svrha uspostaviti zakonsku regulativu, otvoriti razgovore sa sindikatima i ostalim ključnim dionicima kako bi se potakla diskusija i kreirala nova rješenja za rješavanje rodnog jaza među plaćama. Zemlje sudionice na projektu su Austrija, Belgija, Hrvatska, Estonija, Njemačka i Španjolska, kao i predstavnici europskih institucija, uključujući ETUC (Europska konfederacija sindikata).

Udruga poduzetnica - WECroatia na ovo pitanje također gleda u skladu sa svojom misijom i strategijom. Smatramo kako je potrebno još mnogo toga napraviti da bi se postigla jednakost žena u poslovnom okruženju. Prije svega, cilj Europe do 2020. je 75% zaposlenih muškaraca i žena, u radno sposobnoj dobi, koji je i Hrvatska prihvatila. Bazirano na toj činjenici Europska komisija usvojila je i dokument „Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova 2016. -2019.", stoga će u fokusu djelovanja biti povećanje broja žena koje sudjeluju na tržištu rada i stvaranje uvjeta za jednaku ekonomsku neovisnost žena i muškaraca. Svakako će se morati raditi na institucionalnoj organiziranosti oko čuvanja djece i ravnomjernijoj raspodjeli rodiljnog dopusta, no isto tako je istaknuto da je neophodno potrebno „jačanje svijesti radi promicanja ženskog poduzetništva", a uz sve navedeno potrebno je poduzeti i određene mjere za rodnu ravnopravnost u plaćama. U sklopu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova važno je držati se smjernica za provedbu aktivne politike zapošljavanja koje obuhvaćaju:

- povećanje stope participacije žena na tržištu rada kroz definirane prioritetne osi u području zapošljavanja i socijalne uključenosti,

- povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena,

- dodjela bespovratnih sredstava za žene poduzetnice,

- pružanje podrške ženama u poduzetništvu - kroz edukacije, mentorstva i sl.

- uspostava financijskih usluga za žene poduzetnice: zajmovi/garancije, uključujući subvencioniranje kredit

Pravni temelj za sve aktivnosti vezane uz razvoj ženskog poduzetništva zasnivaju se na usvojenoj "Strategiji razvoja poduzetništva žena u RH", za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Naime, posljednje GEM istraživanje iz 2014. ukazuje da se GEM faktor nije poboljšao u odnosu na 2013. te i dalje iznosi 2,23, što znači da se 2,23 puta više muškaraca odlučuje za podzetništvo u odnosu na žene. Istraživanja su pokazala da su žene temeljitije u pripremama i provođenju svojih odluka, a jedan od problema na koje nailaze, kada se pokrenu i odluče na poduzetništvo, nedostatak je umreženosti, edukacija, mentorstva ili traženja savjeta. Zbog toga je Udruga Poduzetnice - WECroatia, odlučila omogućiti ženama kvalitetnije povezivanje kroz radionice i druge programe edukacija te će se aktivno angažirati po svim navedenim pitanjima.