EN

Poduzetništvo

Izvješće o malim i srednjim tvrtkama u Hrvatskoj, a gdje su tu žene poduzetnice?

Izvješće o malim i srednjim tvrtkama u Hrvatskoj, a gdje su tu žene poduzetnice?

Donosimo izvješće o ženskom poduzetništvu u Hrvatskoj za 2015.

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća (CEPOR), jedini neovisni policy centar u Hrvatskoj koji se bavi problematikom malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, od 2011. godine publicira godišnje "Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj" koje prikazuje važne aspekte sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, govori o stanju i značaju sektora, prezentira institucionalni i zakonodavni okvir te opisuje raspoloživost podrške sektoru malih i srednjih poduzeća. Izvješće opisuje izvore financijske podrške razvoja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj te pristup i raspoloživost edukacije, informacija i savjetodavnih usluga, kao jedan od preduvjeta razvoja poduzetništva. Izvješće sadrži i poglavlje o ženskom poduzetništvu koje ukazuje na poseban značaj jačanja kapaciteta žena za pokretanje poslovnog pothvata.

Ovogodišnje Izvješće donosi i podatke Global Enterprenurship Monitor istraživanja za 2014. godinu koje posebno ukazuje na 2,4 puta veću aktivnost muškaraca u odnosu na žensku populaciju u aktivnostima pokretanja poslovnog pothvata u Hrvatskoj, dok je u 70-tak zemlja svijeta koje provode GEM istraživanje vidljivo je da je aktivnost pokretanja poslovnog pothvata muškaraca 1,32 puta veća od aktivnosti žena.

Glavne strukturne prepreke koje otežavaju rješavanje problema u jačanju poduzetništva žena su stereotipi o ženama u znanosti i tehnologiji, tradicionalni pogledi o ulozi žena u društvu, te nedostatak podrške ženama s dva posla (obitelj i profesija). Ekonomske prepreke su otežan pristup financiranju, nedovoljna umreženost, nedostatak savjeta, mentorstva, pristupa mrežama poduzetnika/ca, treninga i programa obrazovanja i osposobljavanja za tehnološki intenzivne pothvate te nedostatak samopouzdanja i kapaciteta za preuzimanje rizika

Niz prijedloga za uklanjanje prepreka i unapređenje različitih aspekata sudjelovanja žena u gospodarskim aktivnostima, te analiza ostvarenih aktivnosti Strategije poticanja razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2010.-2013. kroz Izvješće o provedbi Strategije bile su okosnica za izradu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014.-2020 koju je za Ministarstvo poduzetništva i rada pripremio CEPOR.

Pročitajte više o ovom izvještaju za 2015. godinu na CEPOR-ovim stranicama ili ga preuzmite direktno na linku